define formidler den kunst og kultur
der skabes ved hjælp af elektronisk apparatur – med fokus på special-områder for bestemte teknikker,
nye teknikker og kreativ anvendelse
af elektronik i forskellige kunstarter.
Det gør vi gennem arrangementer, festivaler, koncerter, foredrag, udstillinger, undervisning og workshops.

Bestyrelsen

Roald Christesen, Flensborg
Kai Juul Rasmussen, Holbøl
Christian Prasno, Flensborg

Foreningsdata

CVR-nummer 32175554

Social media