mission

[en]

define conveys art and culture created using electronic devices, focusing on specialized and new techniques, and creative application across different art forms.

We achieve this through events, festivals, concerts, lectures, exhibitions, classes, and workshops.

[dk]

define formidler den kunst og kultur der skabes ved hjælp af elektronisk apparatur – med fokus på special-områder for bestemte teknikker, nye teknikker og kreativ anvendelse af elektronik i forskellige kunstarter.

Det gør vi gennem arrangementer, festivaler, koncerter, foredrag, udstillinger, undervisning og workshops.

[de]

define vermittelt die Kunst und Kultur, die unter Anwendung von elektronischen Apparaten erschaffen wird. Mit Fokus auf Spezialgebiete bestimmter Techniken, neuer Techniken und die kreative Anwendung von Elektronik in verschiedenen Kunstarten.

Das machen wir durch Veranstaltungen, Festivals, Konzerte, Vorträge, Ausstellungen, Unterricht und Workshops.

contact

Board/bestyrelse/Vorstand

Roald Christesen, Flensborg
Kai Juul Rasmussen, Holbøl
Christian Prasno, Flensborg

CVR-nummer 32175554